حسابداران:شفافیت اطلاعاتی، کارایی اقتصادی

 

 

دانشگاه الزهرا (س) با حمایت سازمان ها و شرکت های بزرگ به مناسبت گرامیداشت هفته حسابداری همایش ملی " حسابداران:شفافیت اطلاعاتی، کارایی اقتصادی" را در روز پنج شنبه31 آذرماه 1393 برگزار نمود و میزبان اعضای حرفه حسابداری، اساتید و دانشجویان بود.

محورهای همایش شامل شفافیت اطلاعاتی و کارایی اقتصادی، شفافیت اطلاعاتی و ایفای مسئولیت اجتماعی، شفافیت اطلاعات درون سازمانی و برون سازمانی و تاثیر آن بر بهره وری و عملکرد سازمان، نقش شفافیت اطلاعات مالی و کارایی اقتصادی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی حسابداری و گزارشگری اجتماعی بود. بیشتر ...

فایل ارائه سخنرانان:

جناب  هوشنگ نادریان: نقش حسابداران در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

جناب دکتر حجت الله صیدی: اقتصاد مقاومتی و چالش های حسابداری

جناب دکتر عباس هشی: استقلال حسابدار و حسابرس و حمايت ازاستقلال و درستكاری

جناب حامد سلطانی نژاد: حاکمیت شرکتی و مساله شفافیت

سرکار دکتر بیتا مشایخی: ابعاد اجتماعی پایداری کسب و کار: فسمت اول، قسمت دوم

جناب دکتر بهرام هاتفی: نقش کمیته حسابرسی شرکت ها درشفافیت اطلاعات

جناب غلامحسین دوانی: شفافیت، پاسخگویی و حسابدهی