دومین کنفرانس انجمن حسابداری مدیریت ایران

مدیریت هزینه و اقتصاد مقاومتی

دبیر علمی دومین همایش تخصصی حسابداری مدیریت اعلام کرد: این همایش با تمرکز بر مدیریت هزینه و اقتصاد مقاومتی توسط انجمن حسابداری مدیریت ایران با همکاری دانشگاه های الزهرا (س) و آزاد اسلامی در روز اول خرداد ماه 1393 در محل دانشگاه الزهرا(س) برگزار خواهد شد. علی رحمانی درباره ی موضوعات این همایش اعلام کرد: این همایش با رویکرد کاربردی برگزار می شود و اساتید و حرفه ای های این حوزه در راستای کمک به شرکت ها موضوعات مختلفی را بررسی خواهند کرد. وی افزود: در این همایش دکتر نمازی استاد دانشگاه شیراز سیستم های نوین مدیریت هزینه و ابوالقاسم فخاریان، ابزار و تکنیک های مدیریت هزینه را معرفی خواهند کرد. همچنین دکتر رهنمای رودپشتی استاد دانشگاه آزاد نقش مدیریت هــــزینه در اقتصاد مقاومتی را تبیین خواهد کرد و خانم دکتر حجازی اسـتاد دانشگاه الزهرا(س) به موضوع مدیریت هزینه در بانک ها می پردازد. مدیر گروه حسابداری دانشگاه الزهرا (س) در پایان گفت: در این همایش از مشاهیر دانشگاهی و حسابداری مدیریت نیز تقدیر خواهد شد