کارگاه پژوهش در کیفیت حسابرسی


روز سه شنبه 8 بهمن ماه 1392 ساعت 8:30 الی 12 در محل سالن کوثر واقع در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) کارگاه "پژوهش در کیفیت حسابرسی" برگزار خواهد شد. این کارگاه جهت بررسی پژوهش در کیفیت حسابرسی طراحی شده است. هدف آن، کاوش درمسأله کیفیت حسابرسی، چیستی آنچه به عنوان کیفیت حسابرسی شناخته می‌شود، اندازه‌گیری و خصوصیات کیفیت حسابرسی است. همچنین به ساختار و پویایی بازار حسابرسی در ایران و مساله کیفیت حسابرسی نگاهی خواهیم داشت. همچنین فرصت‌های پژوهش در بازار حسابرسی ایران نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

*در این کارگاه آقای دکتر عزیزخانی استاد دانشگاه ملی استرالیا و پژوهشگر ارشد در مرکز ملی تحقیقات حسابرسي استرالیا سخنرانی خواهند داشت. 

 

 

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی :


چنانچه موضوع پایان‌نامه یا رساله خود را انتخاب نکرده‌اید و یا علاقمند به پژوهش در حسابرسی هستید حضور در این کارگاه می‌تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

رئوس مطالب:

*     آیا مساله "کیفیت حسابرسی" وجود دارد؟

*      تعاریف کیفیت حسابرسی

*      چارچوب کیفیت حسابرسی

*     تقاضا برای سطوح متفاوت کیفیت حسابرسی

*      آیا کیفیت حسابرسی مسئله مهمی است؟

*      اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی

*      بررسی معیارهای کیفیت حسابرسی

*     تحقیقات کیفیت حسابرسی و سیاست‌گذاری

*     بازار حسابرسی در ایران

*      ساختار و پویایی بازار حسابسی ایران و عواقب آن برای کیفیت حسابرسی

*      فرصت‌های پژوهش دربازار حسابرسی ایران

در پایان به شرکت‌کنندگان در کارگاه گواهینامه حضور اعطاء خواهدشد.