دومین هم اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری ایران

 5 آذرماه 1392

 2nd Iranian Doctoral Colloquium in Accounting

26 November 2013

 

دکتر کاوه مهرانی مدیر گروه حسابداری دانشگاه تهران اعلام کرد، دومین هم اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری توسط دانشگاه تهران و با همکاری دانشگاه الزهرا(س) روز 5 آذرماه در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در این هم اندیشی اساتید صاحبنظر در زمینه های مختلف حسابداری و علوم مالی حضور و در خصوص پژوهش در دوره دکتری، روش پژوهش، تدوین رساله و انتشار مقاله ارائه هایی خواهند داشت. دانشجویان دکتری منتخب از دانشگاههای مختلف نیز بر مبنای پیشرفت رساله دکتری، یافته های خود را ارائه می کنند و از پیشنهادات و نقد اساتید برای بهبود کار و ادامه آن استفاده خواهند برد. دانشجویانی که ایده ای برای انتخاب موضوع رساله دارند نیز می توانند آن را با اساتید و دیگر دانشجویان دکتری طرح می نمایند.

به گفته مهرانی دبیر هم اندیشی، اهداف این هم اندیشی شامل ایجاد محیطی مناسب برای دانشجویان دکتری حسابداری و مالی جهت ارائه رساله‌های در جریان  در یک هم اندیشی سازنده و دریافت نظرات اساتید و سایر دانشجویان دکتری، فراهم کردن امکان تعامل شرکت کنندگان با اساتید حسابداری که در تحقیقات حسابداری پیشرو هستند، ارائه توصیه ­های سازنده به دانشجویان دکتری حسابداری و مالی برای انجام هر چه بهتر رساله‌هایشان، ارائه توصیه­ های سازنده به دانشجویان برای دستیابی به ایده های تحقیق، اجرای تحقیقات مناسب و انتشار آنها در مجلات معتبر، ایجاد محیطی مناسب برای آشنایی دانشجویان جدید دکتری با تئوری­ها، پارادایم­ها و روش­های تحقیق مربوط که راهنمای آن ها در تدوین تئوری و فرضیه های تحقیق باشد .

مهرانی گفت برگزاری این نوع هم اندیشی ها به ارتقای کیفیت پژوهش های دکتری کمک موثری خواهد کرد و زمینه استفاده بهتر از نتایج را نیز میسر خواهد کرد. قابل ذکر است اولین هم اندیشی در خرداد 91 در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد و سومین هم اندیشی نیز در اردیبهشت 93 در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

فایل های ارائه سخنرانان:

دکتر علی رحمانی- افتتاحیه

دکتر علی رحمانی- نمونه ارائه EAA

خانم پریسا سادات بهبهانی نیا

دکتر علی رحمانی- انتقادی بر ارائه خانم بهبهانی نیا

دکتر کاوه مهرانی

دکتر بیتا مشایخی

دکتر احمد بدری

دکتر جعفر باباجانی

دکتر آزاده مداحی

آقای فردین منصوری

خانم زهره حاجیان

خانم فرزانه یوسفی اصل