روز حسابدار گرامی باد


به مناسبت بزرگداشت روز حسابدار، چهارشنبه 15 آذر ماه 1391 همایش "حسابداران: تجارب گذشته، افق های آینده" در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد. جمعی از اساتید، پیشکسوتان، صاحبنظران، حرفه ای ها و دانشجویان حسابداری گرد هم جمع آمدند تا روز حسابدار را  گرامی بدارند. این بزرگداشت محفلی صمیمی و فرصتی را برای گفتن و شنیدن موضوعات و مسائل روز حسابداری به صورت صریح و سازنده فراهم آورد. در این همایش، سخنرانی ها در چهار نشست انجام شد. روسا، اعضای هیات مدیره یا عامل و دبیر کل انجمن های حرفه ای و علمی حسابداری شامل سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن مدیران مالی حرفه ای، انجمن حسابداری ایران، انجمن حسابداری مدیریت ایران و انجمن حسابرسان داخلی در این همایش شرکت داشتند و فضای همدلی و همکاری به نحو برجسته ای در این همایش مشهود بود.

گزارش برگزاری همایش روز حسابدار

متن سخنرانی دکتر علی رحمانی

افتتاح آزمایشگاه حسابداری در دانشگاه الزهرا

 

فایل پاورپویت ارائه بعضی از سخنرانان

سرکار خانم دکتر بیتا مشایخی - تکنولوژی در اموزش حسابداری

جناب آقای دکتر فریدون رهنمای رودپشتی -پژوهش های حسابداری و مالی در ایران: تجارب گذشته، افق های آینده

جناب آقای محمدجواد صفار - مدیران مالی حرفه ای:تجارب گذشته، افق های آینده

جناب آقای امیر پوریانسب - آموزش اخلاق در حسابداری: تجارب گذشته، افق های آینده

جناب آقای کاظم وادی زاده - حسابداران در نقش کارشناسان رسمی دادگستری

سرکار خانم دکتر زهرا دیانتی - ترویج دستاوردهای حسابداری؛ رابطه صنعت و دانشگاه

جناب آقای دکتر ناصر پرتوی - انجمن های حسابداری در ایران: تجارب گذشته،افق های آینده