افتتاحیه همایش- 3 خرداد 1391- هتل استقلال

16-16:30  ثبت نام و پذیرایی

16:30 مراسم افتتاحیه

وبسایت هتل استقلال