انعکاس اخبار دهمین همایش در سایت خبرگزاری فارس

رئیس دانشگاه الزهرا با بیان اینکه 10 درصد دانشجویان در رشته حسابداری تحصیل می‌کنند، گفت: بازار کار برای دانشجویان این رشته وجود دارد

ادامه مطلب

رئیس سازمان بورس با اعلام۶حوزه آموزش و پژوهش بازار سرمایه و راه اندازی اوراق اختیار معامله، ابزار اوراق مشارکت و صکوک قابل تبدیل به سهام درسال جاری گفت: بازار سرمایه موتور محرکه حرفه حسابداری است

ادامه مطلب

دبیر علمی دهمین همایش ملی حسابداری ایران با اعلام جزئیات برگزاری این همایش گفت:حرفه حسابداری مشتمل بر 3 بخش پژوهش، سیاست‌گذاری و عمل است

ادامه مطلب

مدیرگروه حسابداری دانشگاه الزهرا با اعلام محل همایش های11 و12حسابداری گفت:متخصصین دهمین همایش با تاکید بر اهتمام جهت دست یابی اهداف سند چشم انداز ایران 1404، 15 مورد را در بیانیه پایانی تصویب کردند

ادامه مطلب


علی رحمانی اظهار داشت: دهمين همايش سراسری حسابداری ايران با موضوع اصلی آموزش و پژوهش حسابداری در افق ايران 1404 در روزهای سوم و چهارم خرداد‌ماه در دانشگاه الزهرا(س) برگزار خواهد شد كه اين همايش فرصتی برای هم‌انديشی صاحبنظران و انديشمندان و تبادل آرا، نظرات و تجربيات فراهم خواهد كرد 

ادامه مطلب