هم اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری و علوم مالی

اولین هم اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری و علوم مالی صبح روز 3 خرداد در محل دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س) برگزار خواهد شد. در این هم اندیشی اساتید صاحبنظر در زمینه های مختلف حسابداری و علوم مالی حضور و ارائه هایی خواهند داشت، دانشجویان دکتری می توانند بر مبنای پیشرفت رساله دکتری، یافته های خود را ارائه کنند و از پیشنهادات و نقد اساتید برای بهبود کار و ادامه آن استفاده کنند یا دانشجویانی که ایده ای برای انتخاب موضوع دارند آن را با اساتید و دیگر همقطاران طرح نمایند. از اساتید راهنما تقاضا دارد دانشجویان را تشویق نمایند بر مبنای پروپوزال مصوب و کارهای اولیه انجام شده مقاله ای تدوین و تا 15 فروردین1391 به دبیرخانه همایش ارسال نمایند و درجلسه هم اندیشی حضور موثر داشته باشند.
ارائه نظرات جهت بهبود برگزاری این هم اندیشی موجب امتنان است.

اهداف هم اندیشی

  • ایجاد محیطی مناسب برای دانشجویان دکتری حسابداری و مالی جهت ارائه رساله های در جریان  در یک هم اندیشی سازنده و دریافت نظرات اساتید و سایر دانشجویان دکتری .
  • فراهم کردن امکان تعامل شرکت کنندگان با اساتید حسابداری که  در تحقیقات حسابداری پیشرو هستند .
  • ارائه توصیه­های سازنده به دانشجویان دکتری حسابداری و مالی برای انجام هر چه بهتر رساله‌هایشان .
  • ارائه توصیه­های سازنده به دانشجویان برای دستیابی به ایده های تحقیق، اجرای تحقیقات مناسب و انتشار آنها در مجلات معتبر .
  • ایجاد محیطی مناسب برای آشنایی دانشجویان جدید دکتری با تئوری­ها، پارادایم­ها و روش­های تحقیق مربوط که راهنمای آن ها در تدوین تئوری و فرضیه های تحقیق باشد .

توصیه نامه هم اندیشی دانشجویان دکتری حسابداری و علوم مالی:

دریافت فایل word دریافت فایل pdf