کمیته علمی

مسئولیت: تعیین محتوای علمی ومباحث قابل طرح در همایش و مدیریت فرآیند داوری مقاله های سفارشی و اعلان عمومی

 

2- اعضای کمیته علمی:


§     سرکار خانم دکتر مهناز ملا نظری(دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهراء)

§    جناب آقای دکتر علی رحمانی(استاد گروه حسابداری دانشگاه الزهراء)

§     جناب آقای دکتر جعفر باباجانی (استاد گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی)

§     جناب آقای دکتر محمدحسین ستایش(استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز)

§     جناب آقای دکتر غلامحسین مهدوی (استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز)

§     جناب آقای دکتر اسفندیار ملکان(استاد گروه حسابداری دانشگاه مازندران)

§     جناب آقای دکتر داریوش فروغی(استاد گروه حسابداری دانشگاه اصفهان)

§     جناب آقای دکتر موسی بزرگ اصل(دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی)

§     جناب آقای دکتر غلامرضا کردستانی(دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی)

§     جناب آقای دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی(دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد)

§     جناب آقای دکتر احمد ناصری (استادیار گروه حسابداری دانشگاه سیستان وبلوچستان)

§     سرکار خانم دکتر بتول زارعی(استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس)

§    سرکار خانم دکتر غریبه اسماعیلی کیا(استادیار گروه حسابداری دانشگاه ایلام)

§     جناب آقای دکتر محمد مرادی(استادیار گروه حسابداری دانشگاه تهران)

§     جناب آقای دکتر جواد مرادی(استادیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز)

§    

§