قواعد پذیرش مقالات

از نویسندگان و پژوهشگران تقاضا میشود متن کامل مقاله خود را به آدرس iac.alzahra@yahoo.com ارسال نمایند. تاریخ نهایی برای پذیرش مقالات 20 فروردین 1391 خواهد بود. لطفاً نسخه نهایی مقاله را که با رعایت استانداردهای مجلات علمی – پژوهشی تدوین شده است، ارسال و ویرایش ادبی و فنی را قبل از ارسال اعمال فرمائید. یادآوری می نماید که مقالات تحلیلی، مروری، نظری و طرح دیدگاه نیز با رعایت استانداردهای مربوط قابل بررسی و چاپ می باشد. همه مقالات دریافتی داوری علمی خواهد شد و پذیرش یا رد مقالات تا 5 اردیبهشت 1391 به نویسندگان اعلام خواهد شد. تعدادی از مقالات پذیرش شده در همایش به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد و متن کامل آن به صورت کاغذی یا الکترونیکی در مجموعه مقالات همایش چاپ خواهد شد. هر فرد فقط می تواند یکبار ارائه مقاله داشته باشد، ولی به عنوان نویسنده مشترک مقاله دیگر ایرادی نخواهد داشت، در این صورت چنانچه مقاله برای ارائه پذیرش شود، همکار دیگر باید مقاله را ارائه دهد. برای ارائه مقالات دو سالن پیش بینی شده است و کمیته علمی با توجه به مقالات دریافتی در خصوص ارائه مقاله تصمیم گیری نهایی را اتخاذ خواهد کرد.
صفحه جلد مقاله جداگانه و باید شامل اسامی نویسندگان (بدون القاب)، رتبه علمی، سازمان متبوع و آدرس و شماره تماس آن ها باشد. در این صفحه طبقه بندی موضوع و روش تحقیق به شرح فوق را مرقوم فرمایید. متن مقاله نیز شامل عنوان و بدون هیچ نوع اطلاعاتی (نه نام، نه آدرس، نه ایمیل، نه تقدیر و تشکر) باشد که می تواند به شناسایی نویسندگان منجر شود.
در تنظیم مقالات شیوه نامه مجله پژوهش های تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا (س) رعایت شود. مقالات به زبان فارسی و انگلیسی پذیرفته خواهد شد، در این صورت ضرورت دارد در مورد مقالات فارسی چکیده انگلیسی و در مورد مقالات انگلیسی چکیده فارسی تهیه شود. مقالات صرفاً به صورت الکترونیکی به ایمیل همایش ارسال شود.
برای دریافت فایل pdf شیوه نامه مجله پژوهش های تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا (س)   اینجا   را کلیک کنید .