• ترویج شیوه‎های نوین تدریس حسابداری با هدف بسط خلاقیت و ارتقای کیفیت آموزش 
  • چالش‎های آموزش حسابداری 
  • توجه به اخلاق و مراعات جنبه‎های اجتماعی - روان‎شناختی آموزش حسابداری  
  • بررسی فرصت پژوهش در آموزش حسابداری 
  • آموزش IFRS در ایران، ابزارها، روش‎ها و گستردگی 
  • آموزش حسابداری و پایداری شرکتی 
  • ایجاد زیرساخت‎های لازم برای توسعه و شکوفایی فرآیندها و فعالیت پژوهشی حسابداری با تأکید بر آموزش